Groene Aanslag Verwijderaar - Zéér effectieve aanslag verwijderaar - Groene aanslagreiniger - Verwijdert groene aanslag op tegels, glas en hout. Groene aanslagverwijderaar - Groene aanslag verdwijderaar - Tegelreinigers
Groene Aanslag Verwijderaar - Zéér effectieve aanslag verwijderaar - Groene aanslagreiniger - Verwijdert groene aanslag op tegels, glas en hout. Groene aanslagverwijderaar - Groene aanslag verdwijderaar - Tegelreinigers
Groene Aanslag Verwijderaar - Zéér effectieve aanslag verwijderaar - Groene aanslagreiniger - Verwijdert groene aanslag op tegels, glas en hout. Groene aanslagverwijderaar - Groene aanslag verdwijderaar - Tegelreinigers

Groene Aanslag Verwijderaar - Zéér effectieve aanslag verwijderaar - Groene aanslagreiniger - Verwijdert groene aanslag op tegels, glas en hout. Groene aanslagverwijderaar - Groene aanslag verdwijderaar - Tegelreinigers

Referentieprijs €11,87 Save
/
Incl. belastingen Verzendingsbeleid

Voorraad 995

Verwijder gemakkelijk algen en mos en voorkom nieuwe aanslag op tegels, glas, muren en houtwerk met de Groene-Aanslagreiniger. Gebruik de Groene-Aanslagreiniger veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Groene aanslag reiniger Groene aanslagverwijderaar


Hoe gebruik je de Groene-Aanslagreiniger?
Bestrijding van groene aanslag. Spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 5% van dit middel (500 ml op 10 liter water). Niet naspoelen. Niet op planten spuiten of gieten. Niet toepassen als er regen wordt verwacht.
Opmerking: Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen. Vooraf ondergrond testen op bestendigheid. Houd huisdieren weg van de behandelde plekken, zolang deze nog vochtig zijn.

Werkzame stoffen:
Didecyldimethylammoniumchloride (CAS 7173-51-5). Gehalte: 45 g/l.

Wettelijk gebruiksvoorschrift:
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van groene aanslag. Het behandelen van verharde oppervlakken naast watergangen is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen: Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt. Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik.

Gevaar:
Bevat: DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE.
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen, oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Toelatingsnummer:
15465N


Functionele Naam
Groene aanslag reiniger


Aanvullend Logo Op Product/Verpakking
Prullenbak met kruis


GHS signaalwoord
Gevaarlijk


UN code
3082


P-zinnen
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden P102: Buiten het bereik van kinderen houden P273: Voorkom lozing in het milieu P280: Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbscherming dragen P305: BIJ CONTACT MET DE OGEN: P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen P338: Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen P351: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten P501: Inhoud/ verpakking afvoeren naar ...


H2.1-zinnen
2.1-H315: Veroorzaakt huidirritatie 2.1-H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel 2.1-H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen


H2.2-zinnen
2.2-H315: Veroorzaakt huidirritatie 2.2-H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel 2.2-H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen


Inhoud (Netto)
1000 mg