Stapel & De Koning  -   De Wet Mulder op straat 2018

Stapel & De Koning - De Wet Mulder op straat 2018

Referentieprijs €16,99 Save
/
Incl. belastingen Verzendingsbeleid

Voorraad 1
Het afhandelen van (eenvoudige) verkeersovertredingen is dagelijks werk voor politiemedewerkers. Daarbij is behoefte aan een overzichtelijke uitleg van de Wet Mulder. De inhoud van deze editie 2018 is geactualiseerd en aangepast aan de laatste stand van zaken, waaronder de wijziging per 1 augustus 2017 van de Aanwijzing feit gecodeerde misdrijven, overtredingen en muldergedragingen.

Er is gekozen voor een korte uitleg per onderwerp met gebruikmaking van de wetteksten, de aanwijzing van het College van procureurs-generaal, de Handleiding feit gecodeerde misdrijven, overtredingen en muldergedragingen (hierna Handleiding feit gecodeerde zaken), jurisprudentie en de ervaringen met deze wetgeving. Als voorbeelden zijn vooral die punten gebruikt waarvan bekend is dat onbegrip of onjuiste toepassing kan leiden tot problemen in de uitvoering. Ook zijn enkele zaken opgenomen die weliswaar niet rechtstreeks met de Wet Mulder te maken hebben, maar wel relevant zijn voor degenen die een politietaak in het verkeer uitvoeren.

Heel bewust is aandacht besteed aan de verschillen tussen het administratief recht en het strafrecht. Een politiemedewerker (of andere handhaver) dient zich te realiseren dat hij in het kader van de Wet Mulder in een heel andere rol op straat aan het werk is, namelijk 'administratiefrechtelijk' en als 'zelfstandig handelend overheidsorgaan'. Met name de eerste hoofdstukken geven inzicht in de positie van zowel de (politie)ambtenaar als de betrokkene. Behalve op straat is dit boekje ook prima bruikbaar bij instructiebijeenkomsten.